Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Työllisyys ja työttömyys Helsingissä 3. vuosineljänneksellä 2015 - tilastoselvitys.

Helsingin työllisyysaste oli vuoden 2015 kolmannella vuosineljänneksellä 73 prosenttia. Työllisten määrä pieneni kahdella prosentilla vuoden takaisesta, samoin työpaikkojen määrä. Osa-aikatyötä tekeviä oli yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Tehtyjen työtuntien määrä aleni Helsingissä viidellä prosentilla. Työmarkkinoita kuvaavat ennakkotiedot perustuvat Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tietojen mukaan Helsingissä oli vuoden 2015 syyskuun lopussa lähes 40 700 työtöntä työnhakijaa, kasvua vuoden takaiseen kertyi 13 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyi vuoden takaisesta sekä Helsingissä että Espoossa 45 prosenttia ja Vantaalla 36 prosenttia.

Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä oli Helsingissä lähes 3 900. Nuoria työttömiä oli nyt vain viisi prosenttia enemmän kuin vuosi sitten.  Espoossa nuorten työttömien määrä lisääntyi 10 prosenttia ja Vantaalla 13 prosenttia.

Nuorisotakuun piiriin kuuluu alle 25-vuotiaiden lisäksi 25–29-vuotiaat vastavalmistuneet työttömät. Syyskuussa 2015 Helsingissä oli 25–29-vuotiaita työttömiä kaikkiaan lähes 4 900, mikä oli 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyyden pitkittyminen koskettaa myös nuoria työnhakijoita. Kaikista 25–29-vuotiaista työttömistä 17 prosentilla työttömyys on jatkunut yhtäjaksoisesti vähintään vuoden. Vastavalmistuneiden osuus tässä ikäryhmässä oli syyskuussa alkaneista työttömyysjaksoista 15 prosenttia. 56 prosentilla vastavalmistuneista työttömyysjakso jatkui yli kolme kuukautta.

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset