Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Unelmia, pikavoittoja ja demokratiapöhinää. Helsingin demokratiapilottien tulokset.

Helsingin kaupunginhallitus päätti vuonna 2012 käynnistää demokratiapiloteiksi kutsutun alueellisen osallistumisen kokeilun kehittämään uusia toimintamalleja kaupunkilaisten osallistumisen ja vaikuttamisen lisäämiseksi. Demokratiapilotteihin valikoitui mukaan 10 hanketta 39 ehdotuksesta. Erittäin lyhyessä ajassa pilotit ovat onnistuneet kehittämään Helsingin olosuhteisiin soveltuvia osallistuvan lähidemokratian menetelmiä ja toimintatapoja. Pilottien vaikutuksina on luotu muun muassa asukas- tai kaupunkilaisraateja, yksittäisiä ja jatkuvia asukasfoorumeja, toimitilojen ja budjetoinnin suunnittelumalleja, tapahtumakonsepteja sekä Kerro kartalla -teknologiasovelluksen kokeiluja.

RuutiBudjetti pilotti on erityisesti nuoria koskeva kehittämistyö. Pilotin tavoitteena oli tuottaa nuorille positiivisen vaikuttamisen mahdollisuus sekä luovuttaa päätösvaltaa nuorille nuorisotalojen rahoituksen suunnittelussa ja toimeenpanossa. Vuoden aikana onnistuttiin luomaan osallistuvan budjetoinnin toimintamalli nuoristotyöhön.

 

Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset