Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Urbaanin nuoren vapaa-aika 1991

Vuoden 1990 tutkimuksen esikuvana ja vertailukohteena oli vuoden 1982 tutkimus. Tutkimuskohteena olivat samat 24 peruskoulua laajennettuna yhdeksällä lukiolla. Vastaajat (N=1 963) olivat 10–18-vuotiaita. Vielä tuolloin otoskoulut voitiin valita edustamaan alueen väestöä ja asuinaluetta (kerrostalovaltainen, omakotialue jne.). Myöhemmin oppilaat saivat valita koulunsa, joten koulut eivät enää edusta  samalla tavalla alueen väestöä.

Vuoden 1990 nuorten vapaa-aikatutkimuksen yksi keskeinen tulos oli, että muutokset niin nuorten luovien harrasteiden kuin lukemisenkin suhteen olivat pieniä verrattuna vuoteen 1982. Sen sijaan liikuntaharrastuksissa oli tapahtunut merkittäviä muutoksia – perinteiset talviurheilulajit olivat menettäneet suosioitaan samalla kun pallopelit olivat tulleet aikaisempaa yleisimmiksi. Myös skeittaus ja graffitimaalaus olivat nyt suosittujen harrastusten listalla.  Perinteisyyttä piti edelleen yllä liikuntalajien jakautuminen tyttöjen ja poikien lajeihin.

Nuorten ystävien tapaamiseen käytetty aika oli selvästi lisääntynyt 1980-luvun alkuun verrattuna huolimatta samanaikaisesti tapahtuneesta sähköisen mediatarjonnan lisääntymisestä. Kesäloman viettotavat olivat monipuolistuneet. Erityisen selvästi oli lisääntynyt matkailu sekä kotimaassa että ulkomailla, varsinkin tyttöjen keskuudessa.

Perheen kanssa vietetty aika ei ollut nuorten keskuudessa vähentynyt vuodesta 1982. Nuorten suhteet vanhempiin olivat hyvät. Nuorten yleisin ystävien tapaamispaikka oli koti. Kaupungin keskusta, rautatieasema ja hampurilaispaikat eivät nousseet oletuksista huolimatta kovinkaan yleisiksi tapaamispaikoisi.

Helsingin 13–16-vuotiaat koululaiset käyttivät alkoholia hieman keskimääräistä vastaavan ikäistä suomalaista nuorta useammin. Kaiken kaikkiaan nuorten alkoholin käyttö oli vähäistä.

Julkaisu on digitoitu ISSUU alustalle. Työkaluvalinnasta voit suurentaa julkaisun koko näytön kokoiseksi ja selaaminen ja lukeminen helpottuu.

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Harrastaminen 
Aiheeseen liittyvä kokemustieto
Erilainen polku oppijana 
Aiheeseen liittyvät tutkimukset
Aiheeseen liittyvät kirjoitukset