Tutkimus

Nuoret Helsingin kaupungin tutkimuksissa

Yhteinen tekijä. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Työkykyselvityksen nuoret asiakkaat. Sosiaalityön käytäntötutkimus.

Heikkinen Irina: Käytäntötutkimuksen kontekstina on Helsingin kaupungin Työkykyselvitys (ent. Eläkeselvitys), jonka tehtävänä on selvittää asiakkaiden työ- ja toimintakykyä sekä oikeutta mahdolliseen ensisijaiseen sosiaaliseen etuuteen.

Työyhteisö toivoi käytäntötutkijan laativan profiloinnin nuorista asiakkaistaan. Nuorten asiakkaiden tutkimisen tarve oli herännyt työyhteisössä nuorten asiakkaiden määrän lisäännyttyä parin viimeisen vuoden aikana. Nuorten asiakkaiden tilanne tuottaa ymmärrettävästi työyhteisössä huolta nuoren tilanteesta ja tämän jatkosta työkykyselvityksen jälkeen. Tutkimisen tarvetta lisää myös nuorten eroaminen merkittäviltä osiltaan Työkykyselvityksen keskivertoasiakkaasta.

Tutkimustuloksissa erityisen silmiinpistäviä ovat nuorten auttamisen haasteet – monet nuoret näyttäytyvät usealla tapaa väliinputoajina. Heille ei tunnu löytyvän sopivaa auttavaa tahoa ja samoin käy yhtä lukuun ottamatta Työkykyselvityksen prosessinkin jälkeen. Muiden hoitojen tiellä on päihderiippuvuus, jonka hoito muodostuu ensisijaiseksi (ainakin kolmella nuorella). Esimerkiksi neuropsykologisten testien tekeminen on lähes turhaa, jos nuori käyttää aktiivisesti kannabista. Näitä väliinputoamisia voi tapahtua diagnostisesti – oikeita diagnooseja ei tunnu löytyvän (kolmella nuorella). Väliinputoamisena voidaan nähdä myös kehitysvammapalveluiden ja aikuisten sosiaalipalveluiden väliin putoaminen (yhdellä nuorella). Nuoret asiakkaat näyttävät muodostavan ryhmän, jonka työllistymiseen avoimille työmarkkinoille ei oikeastaan uskota, mutta joille ei osata tarjota muutakaan mielekästä toimintaa, joka huomioisi ryhmän toimintakyvylliset haasteet. Tämäkin voidaan nähdä eräänlaisena väliinputoamisena

 

Aiheeseen liittyvät indikaattorit
Elämäntaidot koulusta Työkyvyttömyys